Mieszanka EkoBeton

kruszywo pochodzące z procesów spalania węgla

Mieszanka EkoBeton

jest kruszywem sztucznym o kontrolowanych parametrach,  pochodzącym z procesów spalania węgla w energetyce zawodowej.   

Mieszanka EkoBeton przeznaczona jest do stosowania w budownictwie drogowym  i ogólnym, szczególnie do wznoszenia drogowych budowli ziemnych i jako zasypka w robotach inżynieryjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskiej  
Normie PN-S-02205 dla mieszanek popiołowo-żużlowych.  

Może być stosowana również jako podsypka pod drobnowymiarowe elementy betonowe, do doziarniania oraz klinowania mieszanek kruszyw. Mieszanka EkoBeton może być również stosowana jako materiał uszarstniający w zimowym utrzymaniu dróg. 

Mieszanka popiołowo-żużlowa EkoBeton NJ  może być lokowana w środowisku na powierzchni, na obszarach występowania gruntów grup: I, II-2, II-3 III i IV. Do wyżej wymienionych grup gruntów zaliczają się m.in.: tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione, w tym na użytkach rolnych, nieużytki, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki ekologiczne, tereny przemysłowe, obszary i tereny górnicze, użytki kopalne, tereny komunikacyjne, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

DO POBRANIA

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas materiałami do pobrania.

Polski Beton sp. z o.o. sp.k.

ul. Konduktorska 39a 
40-155 Katowice 
NIP: 6751283237
BDO: 000019782


© POLSKI BETON.r All rights reserved.
Powered by AMETI TECHNOLOGY.