Cement portlandzki popiołowy

cement powszechnego użytku o składzie zgodnym z PN-EN 197-1

Cement portlandzki popiołowy CEM II /B-V 32,5 R

jest cementem powszechnego użytku o składzie zgodnym z PN-EN 197-1 i klasie wytrzymałości 32,5 R. 

Korzyści z zastosowania: 

  • Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości 
  • Wydłużony czas zachowania optymalnych właściwości reologicznych świeżej mieszanki 
  • Bardzo dobra urabialność mieszanki 
  • Zmniejszone ryzyko wystąpienia rys skurczowych w stwardniałym betonie 
  • Znaczny przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania 
  • Poprawa szczelności betonu 
  • Zwiększa odporność zapraw i betonu na agresję chemiczną 

ZASTOSOWANIE

Przygotowanie zapraw murarskich i tynkarskich

Produkcja betonu towarowego w klasach C8/10 do c30C30/37

Produkcja betonu samozagęszczalnego SCC
Produkcja jastrychów i posadzek cementowych
Produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (pustaki, bloczki) dojrzewających w warunkach naturalnych lub podwyższonej temperatury

DO POBRANIA

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas materiałami do pobrania.

Polski Beton sp. z o.o. sp.k.

ul. Konduktorska 39a 
40-155 Katowice 
NIP: 6751283237
BDO: 000019782


© POLSKI BETON.r All rights reserved.
Powered by AMETI TECHNOLOGY.