Ogólne warunki sprzedaży

Informacje o warunkach realizacji zamówień oraz współpracy

Polski Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ulicy Konduktorskiej 39a, 40-155 Katowice, zwana dalej „Sprzedającym”, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000563690, VIII Wydział Gospodarczy KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, posiadającą NIP 675-12-83-237, ustanawia z dniem 01.10.2021r. następujące – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:

Polski Beton sp. z o.o. sp.k.

ul. Konduktorska 39a 
40-155 Katowice 
NIP: 6751283237
BDO: 000019782


© POLSKI BETON.r All rights reserved.
Powered by AMETI TECHNOLOGY.