Mieszanka związana

spoiwem hydraulicznym EkoBeton

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym EkoBeton

…jest mieszaniną kruszywa, spoiwa hydraulicznego oraz wody, stanowiąca gotowy do użytku produkt  
o deklarowanych parametrach, służący do wykonywania stabilizacji gruntu lub wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.  

Po rozłożeniu i zagęszczeniu jednej lub kilku warstw EkoBetonu otrzymujemy,  
w zależności od klasy użytej mieszanki, warstwę ulepszonego podłoża lub warstwę podbudowy.  

Jako spoiwo hydrauliczne w produkowanej mieszance stosowany jest popiół lotny. Mieszanka jest produkowana w 8 typach o deklarowanej wytrzymałości od 1 MPa do 10 MPa po 42 dniach pielęgnacji. 

Mieszanki EkoBeton…

…wykorzystuje się do budowy dróg, placów postojowych  
oraz parkingów, chodników, ścieżek rowerowych itp. Stanowią ekologiczny zamiennik kruszyw naturalnych pozwalając na ochronę zasobów naturalnych.  
Ze względu na swój niewielki ciężar nasypowy są wydajniejsze w stosowaniu od tradycyjnych kruszyw. Dzięki temu do zabudowy określonej powierzchni wymagane jest przetransportowanie mniejszej ilości metrów sześciennych EkoBetonu  
w stosunku do tradycyjnego kruszywa. Dzięki temu w transporcie emitujemy mniej CO2 do atmosfery przyczyniając się jedocześnie do ochrony powietrza 

DO POBRANIA

Potrzebujesz więcej informacji? Zapoznaj się z przygotowanymi przez nas materiałami do pobrania.

Polski Beton sp. z o.o. sp.k.

ul. Konduktorska 39a 
40-155 Katowice 
NIP: 6751283237
BDO: 000019782


© POLSKI BETON.r All rights reserved.
Powered by AMETI TECHNOLOGY.